fredag 30 november 2012

Auktoriteter för kulturarvsdata, ett steg på vägen

Kvinnor badar i Stilla havet vid Moclips 23 augusti 1913. Fotograf: okänd. University of Washington Libraries/Mountaineers Collection
På Digisam är vi glada att ha fått del av Vinnovas satsning på Öppna datakällor 2012. I projektet DISKA (Digitala Semantiska Kulturarvsauktoriteter) vill vi under 2013 inventera den referensinformation över t ex geografiska namn, historiska personer och organisationer som finns på våra 24 medverkande myndigheter.
Eftersom denna information är av stort potentiellt intresse för många aktörer utanför respektive förvaltande myndighet vill vi, med utgångspunkt i inventeringen, bearbeta och tillgängliggöra sagda uppgifter som öppen rdf-data. På det viset blir de möjliga att sammanlänka med andra öppna reurser och kan komma till nytta i en bredare kontext.

För mer information om beviljade ansökningar, se Vinnova.

Uppdaterad 10/12: Här är ansökan som pdf

Johanna Berg

torsdag 15 november 2012

Digital Cultural Heritage Roadmap for Preservation
För två veckor sedan deltog jag i den internationella konferensen om kulturarv EUROMED 2012 i Limassol på Cypern. Där gjorde jag en presentation om digitala infrastrukturer för kulturarv och de tre EU-finansierade projekt som har fokus på de frågorna, DC-net, INDICATE och DCH-RP.  Ett av dessa projekt, där Riksarkivet deltar som svensk partner, är det nystartade projektet DCH-RP (Digital Cultural Heritage Roadmap for Preservation) som syftar till att producera och validera en ”Roadmap for Preservation”, som beskriver på vilket sätt man bör gå tillväga för att bevara det digitala kulturarvet genom en samlad e-infrastruktur. Roadmap kommer att valideras genom ”proofs of concept”, där kulturarvsinstitutioner kommer att göra konkreta experiment tillsammans med e-infrastrukturleverantörer. Praktiska verktyg för beslutsfattare kommer också att tas fram.

Projektet startade den 1 oktober 2012 och kommer att pågå under 24 månader.

Mer information finns på projektets webbsida.

I samband med detta projekt kommer vi på Digisam att tillsätta en nationell referensgrupp som kommer att vara nära knuten till Digisams arbetsgrupp för bevarandefrågor som kommer att starta sin verksamhet under början på nästa år.

Sanja Halling, Digisam